088 892 99 93
-
Стенни климатици
Хиперинвертори
Нискотемпературни
Дизайнерски модели
Подови климатици
Касетъчни климатици
Колонни климатици
Таванно-подови
Канални климатици
Мулти-сплит системи
Мобилни климатици
-
Вътрешни тела (въздух-вода)
Външни тела (въздух-вода)
Моноблок (въздух-вода)
Нискотемпературни
Високотемпературни
-
Вeнтилаторни конвектори
Плоски селективни
Вакуумно-тръбни
Термосифонни
Нискотемпературни
Високотемпературни
-
-
Вертикални бойлери
Проточни бойлери
Термопомпени бойлери /сплит/
Хоризонтални бойлери
Бойлери за мивка
Термопомпени бойлери /моноблок/
Бойлери със серпентина
-
Въздушни завеси
Влагоуловители
Въздухоотчистители
Рекуператори

Общи условия

Запознайте се с условията по-долу, преди да използвате този уеб сайт. С посещението на сайтa www.avangardni.com , неговото разглеждане и поръчка на продукти, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички Потребители.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД (наричан по-долу www.avangardni.com или Сайт) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.avangardni.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Авангардни Енергийни Системи" ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Общи положения

„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Младост 3, бл. 342, вх. 2, ап. 97.

„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД е собственик на страницата www.avangardni.com, която представлява електронен магазин за продажба на климатична, отоплителна, охладителна и битова техника.

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, няма право да използва сайта.

Информация за публикуваните материали и стоки

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните материали и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Всички информационни материали в сайта www.avangardni.com попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено разрешение от Управителя на„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД. Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

Всички стоки, публикувани на сайта www.avangardni.com са посочени с цени в български лева и ДДС.

„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не носи отговорност ако инфорацията публикувана от производителите на стоките, относно технически характеристики и параметри е невярна.„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не носи отговорност ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти е възможно да не са налични в момента. За актуална информация, относно наличността на продуктите, може да се свържете с консултантите на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД, на посочените в сайта телефони. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги, продукти, софтуера и функционалностите на сайта www.avangardni.com.

Регистрация и покупка от www.avangardni.com

Всеки Потребител има право да закупи стока от „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД, на цена посочена в сайта. С цел по-лесна идентификация, Потребителят има право да се регистрира в сайта, като попълни контактната форма за регистрация. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в сайта.

Потребителят може да направи поръчка в www.avangardni.com и без регистрация. Необходимо е да предостави еднократно всичките си лични данни, които се изискват за осъществяването на покупко продажбата.

Всеки потребител има право да избере стоката, количеството,начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката, обявена в сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.avangardni.com , по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ, от служител на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от www.avangardni.com.

www.climabg.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.avangardni.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ САЙТА WWW.AVANGARDNI.COM. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на сайта възможности.

По всяко времe, преди окончателното потвърждение на направената поръчка, с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена, след получаване на потвърждение от страна на www.climabg.com , съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.

www.avangardni.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.climabg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Начините на плащане в сайта www.avangardni.com са в брой, при посещение на физически магазин на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД, по банков път, директно от www.avangardni.com, чрез VPOS /през системата „Борика“, с наложен платеж при доставка и на изплащане, чрез кредит от финансова институция.

При плащане през системата на „Борика“, банков превод,поръчка на стока на изплащане чрез „БНП Париба“, „ Ти Би Ай“ кредит или „Уникредит“, моля първо проверете за наличност на тел. 02 495 44 55.

УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ САЙТА

Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока на изплащане, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по- голяма от 300 (триста) лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в поръчката.

Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, посредством кликване върху бутона "НА ИЗПЛАЩАНЕ", след което се следва предвидената процедура. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит, се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др.“

„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Всяка поръчка, направена от www.avangardni.com.com ще бъде доставена до посочено от Потребителя място. Срокът на доставка е от 24 часа до 7 дни, след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя.

Доставката на стоки, закупени на изплащане, чрез онлайн магазина, се извършва само след като „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД бъде надлежно уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 7 дни дни и започва да тече от момента, в който www.climabg.com получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявената стока, потребителят подписва Договора за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. За целите на Договора за потребителски кредит с финансовата институция, кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера, който го предава директно на финансовата институция.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си, чрез представяне на документ за самоличност.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица. Транспортните и други разходи, по връщането на стоката, е за сметка на Потребителя.

В този случай потребителят има правото да уведоми www.avangardni.com в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30 дни.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, www.climabg.com си запазва правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка или по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД прилага гаранционна карта включени условията за гаранция, данните на стоката и гаранционните срокове.

„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стоката при:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;

в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;

Гаранцията не покрива дистанционно управление, механични счупвания и компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочения сервизен център, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

ДРУГИ

www.avangardni.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

www.avangardni.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

„Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. www.avangardni.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн, чрез Сайта на www.climabg.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез Консултант на тел. 02 495 44 55, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на www.avangardni.com , Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА WWW.AVANGARDNI.COM С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА WWW.AVANGARDNI.COM, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.