088 892 99 93
-
Стенни климатици
Хиперинвертори
Нискотемпературни
Дизайнерски модели
Подови климатици
Касетъчни климатици
Колонни климатици
Таванно-подови
Канални климатици
Мулти-сплит системи
Мобилни климатици
-
Вътрешни тела (въздух-вода)
Външни тела (въздух-вода)
Моноблок (въздух-вода)
Нискотемпературни
Високотемпературни
-
Вeнтилаторни конвектори
Плоски селективни
Вакуумно-тръбни
Термосифонни
Нискотемпературни
Високотемпературни
-
-
Вертикални бойлери
Проточни бойлери
Термопомпени бойлери /сплит/
Хоризонтални бойлери
Бойлери за мивка
Термопомпени бойлери /моноблок/
Бойлери със серпентина
-
Въздушни завеси
Влагоуловители
Въздухоотчистители
Рекуператори

Въпроси

Въпроси

Често задавани
въпроси

Климатици

Термопомпи

Слънчеви колектори

Централна климатизация

Климатици

Какъв климатик да изберем?

  Какъв климатик да изберем? Това е не толкова просто както може би изглежда. 

  Като за начало трябва да се въоръжите с търпение.  Имайте в предвид че покупката на климатик или климатична система е едно голямо и важно решение. То не бива да бъде вземано с лека ръка. От него  до голяма степен ще зависят разходите ви за ел.енергия и комфорта - вашият , а понякога и този на вашите съседи.  Имайте в предвид че закупуването на климатик е инвестиция в дългосрочен план и покупка от този тип неможе да се съпостави с голяма част от другите покупки за дома. Качеството на продукта е от изключително значение за по-дълъг живот. 

  Най-добрият начин да изберете правилният климатик е да се консултирате със специалист от фирма занимаваща се с техника в тази област. Важно е да се уточни първо за какво ще се използва климатикът - отопление и  охлаждане, само отопление или само охлаждане и отопление в преходните сезони. След това е желателно да се извърши оглед на климатизираното или климатизиранните помещения. Прави се замерване на помещението в което трябва да с емонтира климатика, изчислява се обема, отчитат се всички конструктивни особености  и се  изчислява  необходимата мощност на климатика спрямо това за какво ще бъде използван. Това е една от най-важните стъпки при избор на климатик,  неправилната калкулация  на необходимата мощност би довела до по-големи разходи за ел.енергия, разлики в температурата спрямо желаната и  по-бързо влизане в сервиз или необходимост от замяна с нов климатик.

   След като знаем каква мощност климатик ни е необходим и за какво ще  се използва климатика преминаваме към следващата стъпка. Изборът на тип климатик, марка и модел. 

Типът климатик се избира пряко в зависимост от възможностите които предлага помещението за монтаж, както и  от желанието на клиента. Изборът на климатик като марка и модел е следващото по важност на което трябва да се обърне сериозно внимание. От изключителна важност на  е марката и моделът климатик да работят в температурен диапазон, съобразен с режима на работа и сезона на работа. Ако например  ще използвате климатика за отопление през  цялата зима е желателно той да работи поне до -15°С в режим отопление. В противен случй рискувате климатика да не работи ефективно.

 Марката и моделът климатик,  които избираме също така е добре да са качествени и надеждни. Както вече споменахме покупката на климатик е  в дългосрочен план и компромисът понякога може да доведе в последствие до  чести ремонти и липса на климатик точно когато най-много ви е необходим. Разбира се бюджетен климатик не значи лош климатик. На пазара съществуват бюджетни марки климатици, които предлагат задоволително качество и са страхотно и удачно решение при необходимост само от охлаждане и отопление през преходните сезони. Изборът на марка и модел климатик зависи  и от това в какъв режим ще се ползва, ползвайки нашите услуги заедно можем да направим най-добрият избор за вас.  Дизайна, останалите екстри и възможности са едно добро допълнение към избора на климатик. Те разбирасе са важни също, но трябва да са допълнение към добре оразмереният и подбран климатик.

 Последното като фактор имащ също важно значение при избора е икономичността. Желателно е да се избират климатици с висока енерго ефективнст, особено ако ще ги ползвате целогодишно. Това би довело до чуствително понижаване на сметките и най-вече при работа в режим отопление , когато климатикът работи по-дълго и при по-голямо натоварване. 

Каква е разликата между конвенционален и инверторен климатик?

От самото си създаване до 1980-та година  климатиците биват само един тип - конвенционални. Конвенционалният климатик работи на on/off принцип. Компресорът работи докато се постигне желаната температура, след което компресорът изключва . Когато температурата се промени извън зададен диапазон компресорът отново включва и работи до следващото достигане на зададената температура. Конвенционалният климатик има едно предимство- проста конструкция и по евтина подръжка. Комфортът от зададената температура обаче не е особено добър. възможно е да се получат големи разлики между зададената температура и постигнатата в помещението. Конвенционалните климатици също така работят при висока консумация на електроенергия. Във връзка с директива на европейския съюз относно ограничаване вредните емисии и разхда на ел. енергия е ограничен и почти спрян вносът на такъв тип климатични системи.

От 1980-та година насам постепенно навлизат т.нар. инверторни климатици. Особеното при тях е , че чрез плавно управление оборотите на компресора се контролира подаваната мощност. Инверторният климатик при достигане на зададената температура вместо да спре , намалява оборотите и по този начин се поддържа температура много близка до зададената. Инверторните климатици благодарение на тази си особеност са с  поне 30% по-икономични спрямо конвенционалните климатици, а същевременно осигуряват по-голям комфорт. Поради тези си особености в последните няколко години инверторните климатици са се наложили напълно на пазара и са предпочитаният тип климатици за покупка.

Какво е „Хиперинвертор“?

Хиперинверторните климатици са определена група климатици отличаващи се с много по-висока ефективност и технически параметри спрямо останалите инверторни климатици. Към клас  "хиперинвертор" спадат топ моделите на водещите производители , на климатици и климатична техника. Хиперинвертор е най-вече търговско понятие, но с него се характеризират изключителен клас климатици, които предлагат висока енергийна ефективност, изключително качество, голяма мощност и в допълнение функции грижещи се за перфектен комфорт и чистота на въздуха.  

Какво означават коефициентите COP и EER , SCOP и SEER?

Коефициентите EER /Energy Efficiency Ratio/ и COP /Coefficient Of Performance/ се използваха основно до Януари 2013г. когато влезе Директива 2009/125/EС . EER  дава отношението между консумираната и отдавана охладителна мощност при точно зададени температури в помещението  и навън. Съотношението което дава коефициентът EER е при +35°C външна температура и  +27°C температура в помещението. Коефициентът COP дава отношението между консумираната ел енергия и отдадената топлинна  при  определени температурни условия.  COP  дава съотношението при  външна температур +7°C и температура в помещението +20°C. 

При така зададените условия коефициентите дават приблизителна информация за икономичността, но поради различните климатични особености те дават обща представа и се налага да бъдат заменени с по-точни стойности .

От 2013г. при означаването ефективността на климатици и климатична техника се въвеждат два нови коефициента SEER и SCOP. Коефициентът SEER , който се явява сезонен коефициент на ефективност при работа в режим охлаждане дава по-точна представа за икономичността защото отчита  продължителността на охладителния сезон, температурните колебания и други особености. Коефициентър SCOP (сезонен коефициент при работа в режим отопление) от своя страна е разделен на три различни стойности, характеризиращи ефективността при работа в три различни климататични зони с различни температури през зимния сезон- топъл климат ( за изчисленията са взети климатичните условия в Атина ), умерен климати ( за изчисленията са взети климатичните условия в Стокхолм) и студен климат ( за изчисленята са взети в предвид клматичните условия в Хелзинки). Освен различни температури, различните типове зони се характеризират с различна продължителност на отоплителния сезон. 

Коефициентите на енергийна ефективност  SEER и SCOP дават значително по-точна представа за съотношението вложена-получена енергия.  По този начин потребителите могат да направят по-правилен и верен избор какво да изберат и с точност колко ще консумира климатика.

 SEERandSCOP

Какво означава BTU?

BTU е термин който ще срещнете често при търсенето на битови климатици. С BTU някои производители на климатична техника означават мощностите на своите модели климатици. BTU е мерна единица за топлинна енергия използвана в британия. BTU е количеството топлина, която е необходима за повишаване температурата на  един паунд вода с един  градус фаренхайт.  Отношението между BTU и W (ват ) е 1W=3.41BTU. 

Какво трябва да се знае за работата на климатиците през лятото и зимата ?

Всички климатици и климатични системи са проектирани да работят в някакви ганици спрямо външната температура и спрямо зададената вътре в помещението. Тези стойности са строго определени от производителя и изборът на климатик трябва да бъде съобразен спрямо тях.

При работа в режим охлаждане всички климатици предназначени за европейския пазар са съобразени с местните условия и могат да работят до температури в порядъка на 43-46 °C максимална външна температура. Минималните температури до които работят климатиците най често са в порядъка от 0 до -10°С , но има климатици които са специално пригодени да работят до температури от порядъка на -15°C при работа в режим охлаждане. Тези климатици са изключително подходящи за места където е необходимо целогодишно ползване , като например сървърни помещения.

Работния диапазон в режим отопление е по-важен и на него трябва да се обърне по-голямо внимание ако ще разчитате за отопление на климатик. Външната температура до която работят климатиците в режим отопление  варира и най-често зависи от класа производител и модела климатик който сте избрали. Това което се забелязва на пръв поглед е температурата до която работи климатика в режим отопление. Според класа в който попада климатика напоследък  тя варира от -10 до -30°C  и това е показател за който е хубаво да се следи.

Друга важна особеност е , че според класа  на климатика, марка, модел то той има различни възможности при ниски температури. Тази особеност е много важна защото от това би зависело как ще работи климатика и дали ще успява да ви стопли през зимата. Ниските класове имат най-висок пад на мощноста, коет значи че  на такъв климатик трудно би могло да се разчита. При тозиклас климатици  под -10° климатика вече е загубил над 60-70 % от отоплителната си мощност . Средните класове климатици са добър избор и  от тях е добре да се гледа при избор на климатик. Със среден пад на мощността 40-60% при -15°C те са надеждни и може да се разчита на тях през цялата зима за отопление. Високите класове климатици осигуряват надеждна работа и при екстремни температури - около и под -20°C . Такъв тип климатици са изключително мощни и с лекота ще постигат желаната от вас нормална за този сезон температура у дома. 

Какво означава класифицирането на климатиците по енергийни класове – A+++;A++;A+;A;B;C;D?

 От 01.01.2013г. в сила влиза регламент (ЕС) № 206/2012 , явяващ се допълнение на ErP директива 2009/125 (ЕС) за битови климатични системи с мощност до 12kW. Директивата насърчава предлагането на продукти щадящи околната среда с цел намаляване  емисиите на CO2 и електроенергия поне с 20% до 2020г.     

  До 01.01.2013г. климатиците бяха означавани с класове от А доG , и зависеха съгласно коефициентите COP и EER.  Новите енергийни класове са пряко зависими от стойностите  на сезонните коефициенти SEER и SCOP, те  дават информация къде се намира вашият климатик като клас на енергоспестяване. Благодарение на добавените нови класове A+++;A++ и А+ ще можете да разграничите по-добре информацията за това каква ще бъде консумацията на климатика и неговите шумови нива. 

 

Как да изберем климатик с необходимата мощност спрямо нашето помещение?

 Изборът на климатик с необходимата мощност е от изключителна важност за неговата работа, по-дълъг живот и вашият комфорт. Желателно е изборът  на климатик да го направите заедно със специалист който ще отчете всички собености на помещението. За коректно изчисляване е необходимо да се вземат в предвид следните  особености:

 • Обем на помещението ( m3)
 • Тип строителна конструкция ( тухла , бетон и други), има ли изолация, какъв тип е тя и колко е нейната дебелина.
 • Тип дограма ( PVC, алуминиева, дървена), отбелязва се какво е нейното състояние и нейните размери спрямо общата площ на стената.
 • Етажност- къде се намира помещението ( първи, междинен, последен етаж). Има ли наличие в съседство на неотопляеми пространства?
 • Взема се впредвид какъв броят външни стени.
 • Трябва да се отчете и изложението на помещението , този параметър е от по-голяма важност за работа в режим охлаждане.
 • Дали има наличие на топлоизточници или устройства, системи или други фактори водещи до допълнителни топлозагуби/топлопритоци.

  Изчисляването на необходимата мощност попринцип е сложен процес включващ множество изчисления, такъв тип изчисления дават с изключителна точност какво е необходимо , но рядко се прилагат когато става за по-малък брой помещения поради необходимостта от повече време и от факта , че често няма пълна информация относно някоя от конструкциите. 

 Със сравнително голяма точност в практиката при изчисляване на климатик са приети окрупнени стойности, които в зависимост от спрямо гореспоменатите особености на помещението се променят. При изчисляване на необходимата охладителна мощност практиата показва че най-често са необходими  около  35-55W/ м.куб климатична мощност . Разбира се тази норма важи за по-голямата част стандартнижилища  и не се отнася за офиси или помещения със специално предназначение. В режим отопление се вземат в предвид отново горните особености, но  необходимата климатична мощност най-често варира от 65 до 80 W/ м.куб . За ваше илеснение може да пробвате нашият калкулатор или да се свържете с нас където най-точно отчитайки всички особености ще изчислим необходимата мощност за вас.

 

Как да експлоатираме правилно своят климатик?

От правилната експлотация на климатика зависи това дали ще останете доволни от вашият избор на климатик и дори колко дълго ще ви служи. Има няколко правила за правилна употреба:

 1. Редовно почистване на филтрите - веднъж-два пъти на месец  е желателно да бъдат измити филтрите, без препарат с хладка вода;
 2. Веднъж годишно е желателно да извикате екип да извърши профилактика на климатика, той ще бъде почистен, диагностициран и при необходимост ще бъдат направени предписания за по-нататъшната по-добра експлоатация;
 3. При работа в режим отопление през зимата е желателно клиамтика да не бъде изключван. Когато няма никой в стаята може да намалите температурата до 18°C. При среднодневна температура под 5°С е желателно да не се спира;
 4. Когато на навън температурите паднат под -5°С или навън  има мъгла, или вали снях е желателно да се поддържа температура в помещението не по-висока от 22-24°C;
 5. Когато помещението което искате да затоплите е с по-ниска температура от +16°C е желателно да се затопли помещението с конвенционален уред до към 16 /+18°C ;
 6. При работа на климатика в режим охлаждане е желателно температурната разлика между поддържаната в помещението и външната температура да не е по-голяма от 10°C ;
 7. Климатиците с малки изключения не вкарват въздух отвън, поради което се налага от време на време да се проветрява помещението за да бъде по-здравословна средата;

Спазвайки всички тези правила Вие ще се наслаждавате на пълен комфорт и ще сте напълно удоволетворени от вашият избор на климатик, а климатика ще има възможност да работи по-дълго.

 

 

Защо веднъж в годината е важно да се прави профилактика на климатика?

Годишната профилактика на климатика е често пропускана и пренебрегвана процедура. Всъщност това е много важно условия вашият климатик да работи ефективно , а неговият живот да се удължи. И това не е всичко, топлообменника на климатика представлява благоприятна среда за развитието на микроорганизми. Понякога те могат да доведат до респираторни проблеми или друг тип неразположение.

Стандартната профилактика на климатик не е само посещение от екип на фирмата за "Добър ден " и измиване на филтрите. Стандартната годиша профилактика на климатик включва редица процедури по обслужването му. Стандартната годишна профилактика включва:

  •  Проверка замърсеността на топлообменницжите , на вътрешно и външно тяло;
  •  Демонтиране корпуса на вътрешното тяло ;
  •  Третиране топлообменника на вътрешното тяло първо с пара, след това се обработва с антибактериален почистващ спрей;
  •  Почистват се корпуса и турбината на вътрешното тяло; 
  •  При възможност се почиства топлообменника на външното тяло;
  •  Проверка работното налягане на хладилния агент, проверка температурата на въздуха, на изхода от жалузите.
  •  Проверка на работен ток, проверка на електрически връзки;
  •  Прави се допълнителна диагностика при откриване на други нередности.

След извършването на тези процедури, климатикът е с чист топлообменник , което води до по-добра работа на компресора, по чист въздух, по-ниска консумация на ел.енергия и по-дълъг живот.

Профилактиката не е каприз или изискване, тя подобрява вашият начин на живот. От скоро време на това започват да обръщат и редица здравни институти и организации  и  липсата на почистване често бива свързано с появилото с енапоследък понятие "Синдром на болната сграда".

 

 

 

 

 

Кога да изберем единичен сплит и кога мулти сплит система?

Единичната сплит система се състои от два модула - вътрешен и външен. Този тип климатици е най-предпочитаният вариант  за климатизиране у дома или на работното място . Този тип климатици са за предпочитане защото:

 • Гъвкавост при монтажа,  всеки вътрещен модул  в повечето случаи се разполага до външната стена където бива разположен външният;
 • При повреда само помещението в което е монтиран климатика остава без отопление/охлаждане;
 • По-ниска себестойност отколкото други типове системи където един външен модул захранва няколко вътрешни.

Като недостатък може да се посочи това, че се загрозява фасадата при събиране на много тела, понякога е невъзможно да се организира отвеждането на конденза и външните тела текат върху тротоара.

Мулти сплит системите се състоят от едно външно и няколко вътрешни тела, най -често до 5. Този тип климатици е по-рядко избиран за климатизиране, но той си има своите предимства:

 • Компактност при монтажа, не загрозява толкова фасадата;
 • По-добра възможност за организиране оттичането на конденза от външното тяло;
 • Системата може да преразпределя мощността спрямо товара във всяко помещение, при помещения с неравномерна натовареност е възможно външно тяло с по-малка мощност да покрива вътрешни тела с по голяма, но надвишаването не трябва да е по-голямо от 120%.
 • Предлага гъвкавост при избора на вътрешно тяло, на един външен модул могат да бъдат монтирани няколко различни типа вътрешни тела, без да се загрозява фасадата.

Климатиците мулти-сплит система си имат и своите недостатъци, те са с около 30% по-скъпи от обикновения моно сплит, при повреда в системата всички помещения остават без отопление/ охлаждане и е възможен по-голям разход на материали при монтаж.

 

Колко години е средният живот на една битова климатична инсталация?

Точен  отговор на този въпрос  трудно би могло да се даде. Има обаче няколко условности които дават възможност за по-дълъг живот.

Максималният експлоатационен живот който се дава на една термопомпена система, каквато е климатика при пресмятане за срок на откупуване е 10 години. Средната продължителност зависи от следните условия:

 • Каква марка и модел е климатика, бюджетните модели имат по кратък експлоатационен живот- средно между 4 и 8 години, докато моделите на японските производители имат среден живот между 7 и 10 , дори понякога до 15 години живот;
 • Как е оразмерен климатика, при недобро оразмеряване той ще се товари и амортизира по-бързо. Работата при тежки условия могат да скъсят живота дори  на най-здравите и качествени марки и модели климатици;
 • Правена ли е редовна профилактика и обслужване на климатика, по статистика на нашият сервиз , над 65% от климатиците с изгорял компресор са в следствие нередовно обслужване. Такъв вид процедури могат да удължат  живота и на бюджетен и с по-ниско качество климатик, същевременно при липса на обслужване може да бъде скъсен живота и на  най-качественият климатик.
 • Как е използван климатика, при неправилна употреба също може да бъде скъсен живота на вашият климатик. Поддържането на нормални за едно помещение температури са предпоставка климатика да работи по-дълго.
 • Качествен монтаж- за съжаление и най хубавият климатик би работил като нискобюджетен ако не е монтиран правилно, оттам поради влошена работа неговият експлоатационен живот би се намалил и трудно ще работи повече от 5-7 години. Качественият монтаж и спазени норми и изисквания относно монтажа могат да благоприятстват по-дългата продължителност на живот , на климатика.

Възможно ли е отоплението и/или охлаждането с един климатик на две или повече помещения?

Този въпрос често изниква в стремежа си да се включим в даден бюджет или да се ограничи броят на телата по фасадата. Тук ще ви обяснимзащо това не  е препоръчително.

 •  Всеки климатик е предназначен да поддържа зададената темпеатура в едно помещение, той следи за нейното поддържане, но това няма как да се случи в съседната стая. При използване на климатик за отопление/охлаждане в  повече от едно помещение то ще има разлика в температурите, понякога значителна. 
 • В режим отопление  подобно решение би било доста неефективно, с големи разлики в температурите, съответно е възможно да се наложи поддържане на по-висока температура в помещението в което е климатика за да се постигне желаната в съседното помещение.
 • По-голям разход на енергия, това особено е валидно при работа в режим отопление когато климатика нетрябва да бъде изключван. Възможно е да се наложи да отоплявате помещение с  температура такава , че да се усети ефекта и в съседната стая. Вместо да се климатизира само обитаваното помещение , а съседното да се зададе температура по-ниска от необходимата с цел икономия, то вие  топлите, понякога е наложително и с по-висока температура съседната необитаема стая.
 • Дискомфорт- това чувство е възможно да бъде  усетено поради факта това, че в помещение с един обем е монтиран климатик за по-голям такъв. На всеки климатик вентилаторът е съобразен с такъв  дебит, че да не е силно осезаемо движението на въздуха в стаята , така че избирайки по-голям климатик то този риск се величава осезателно.  Другото което би довело до дискомфорт е по-големите шумови нива с котио работят по-големите климатици. 
 • Амортизация- подобен тип системи се амортизират по-бързо. При работа в такива условия климатика ще работи неравномерно, на моменти може да влезе в режим on/off поради по-трудното отчитане  на температурите, а в друг момент да бъде форсиран и да работи при по-високо натоварване.

Разбира се може да се допусне използването на един климатик за повече от едно помещение в някои случаи. Това би било възможно ако например между двете помещения има по-голям отвор от стандартния размер врата или пък климатика е разположен така , че да духа точно срещу вратата. По този начин също би имало разлика в температурите на отделните помещения, но тя би била по-малка.

Допуска се също така ако ще се ползва климатика основно за работа в режим охлаждане. Тогава студения въздух поради по-голямото си тегло пада ниско и има възможност студения въздух по-лесно да премине в съседното помещение.

 

Вкарват ли свеж въздух климатиците?

  Климатикът е система която основно работи с въздуха в помещението, като той рециркулира през топлообменника. Съществуват рабзирасе  малък брой модели климатици които вкарват или аспирират въздух от помещението разчитайки на инфилтрацията отвън за да се компенсира изтегленото количество въздух.

  Единственият климатик който подава свеж въздух и поддържа определена влажност е климатикът на DAIKIN URURU SARARA,  този модел съдържа върхови технологии и е почти недостижим в това което предлага. За европейския пазар няма друга производител на битови климатици да  предлага такава екстра, но при топ моделите климатици за японския пазар можем да предложим модели които аспирират въздуха на марки като TOSHIBA, PANASONIC и др , които не отстъпват по възможности на URURU SARARA.

  Все пак ако желаете да осигурите подаване на свеж въздух в помещението, то знайте че тези климатици подават малко количество въздух, от порядъка на 30-40 m3/h  които се явяват норма за свеж въздух на  не повече от двама души . Желателно е този процес да се осъществява чрез друг тип системи. С рекуператори или канални климатици, чрез допълнително изграждане на вентилационна систем може да се постигне желаният ефект. 

Защо монтажът на климатика е също толкова важен , колкото самият избор на климатик

 Монтажът на климатик е наглед не много сложна процедура, но всъщност има доста изисквания които трябва да се спазят. При определени пропуски има вероятност системата да работи неефективно или скоро да се наложи нейното сервизиране. При монтажът на климатик се влагат допълнителни материали и се извършват се определени операции ,като всичките те имат голямо значение за работата на климатика.

 • Материалите- Качеството на материалите влагани при монтажа са от изключиелно значение.
  • Тръбите не трябва да са тънкостенни, с цел да се свали цената или  от незнание монтирането с такъв тип тръби може да доведе до по-лесно пречупване на тръбния сноп или пропуск на хладилен агент;
  • Всяка тръба се изолира отделно с изолация от микропореста гума с дебелина на стената 6мм;
  • Монтажните стойки трябва да са също дебелостенни и всяка стойка се закрепва минимум с 2 крепежни дюбела с необходимата дължина;
  • Използва се специален маркуч за отвеждане на кондензата от вътрешното тяло;
 • Монтажни операции-При монтажа на климатик има някои строго специфични операции, които  са от особено значение за работата на климатика.
  • Направата на конусите на медните тръби посредством които се осъществява връзката към вътрешното и външното тяло  е необходимо да се извършат внимателно. Следи се да не попаднат метални стружки в тръбата, това би довело до сериозна повреда. Самият конус също трябва да бъде така направен , че да уплътни добре и да не изпусне фреона;
  • Пробиването на отвора бива придружено с аспириране на прахта (когато това е възможно), отвора се пробива от вътре- навън и под наклон - за по-добро оттичане на кондензата. При прибиването се цели откриването на отвор  по възможност с големината на тръбния пакет.
  • Когато се пуска тръбния пакет през отвора е задължително запушването на медните тръби, всяко попадане на твърди частици в тях биха довели до сериозна повреда на компресора;
  • Точно нивелиране на вътрешният и външен модул, при недобро нивелиране са възможни поява на вибрации, шум , а вътрешното тяло при режим охлаждане е възможно да протече;
  • Задължително вакуумиране- вакуумирането е процес при който се цели отнемане на влагата и некондензиращи газове в тръбите. Наличието на влага и некондензиращи газове в климатика е абсолютно противопоказно ипри наличие на такива климатика ще работи неефективно или ще се наложи скоро да бъде ремонтиран. Вакуумирането е процес извършван с вакуум помпа, трае поне 15 минути, а ако навън е влажно и повече. Твърдения че с "гонене на въздуха" или "1-2 минути да дръпне" на гаражни изпълнители са далеч от истината и е сериозен повод да се замислите дали да не повикате друга монтажна фирма.
  • След монтажа и преди да си тръгне екипът се запълва отвора  (когато е възможно) и се пуска климатика да поработи известно време. Тогава се тества дали всичко е в норма като работни параметри.
  • Важно: Всички климатици пристигат заредени с определено количество фреон ( най-често до 5-10 л.м за битовите климатици), при по-дълги пътища е наложително добавянето на 20-40гр/л.м над определените от производителя.

Спазвайки всички тези изисквания ще получите перфектно монтиран климатик. Дори бюджетен климатик, добре монтиран би работил по-добре от неправилно монтиран дори висок клас климатик. Затова монтажът е толкова важен и спазването на горепосочените процедури.

 

Защо да закупим климатик от специализирана фирма за климатици?

Когато се сдобиете с климатик вие си вземате уред който очаквано трябва да ви служи дълги години. Закупуването на такъв уред не може да бъде оставено на случайността тъй като има редица условности - избора, позиционирането , монтажа и обслужването на климатика.  

Съществуват изключително голям брой взможности откъдето да си закупите климатик - фирми специализирани в областа с офиси или без офиси, онлайн магазини, други фирми и магазини често продаващи от всичко. Дали ще получите необходимата информация, правилно подбран климатик  от фирма или подобни занимаващи се с всичко , където  няма да чуете препоръките на специалист. Това не е всичко, остават и въпросите за това какво и кой изпълнява монтажа ? А какво се случва с последващата поддръжка?  Кой отговаря за гаранцията?

Имайте предвид , че добрите фирми специализирани в областта на климатиците и климатичната техника  ще ви всичко необходимо - от това да ви консултира специалист,да се замери и изчисли необходимата мощност, да осигури монтаж със собствена монтажна група и не на последно място и много важно е да осигурява поне сервизното обслужване на климатика.

Най-важното всъщност когато изберете фирма от която да си купите климатика е да разберете дали е утвърдена на пазара, освен монтажа има ли сервиз? Предлага ли гаранционно, извънгаранционно обслужване? Имайте предвид че закупувайки климатик в процеса на ползване ще се появи необходимост  поне от обслужване ( профилактика), а понякога и сервиз.   

 

 

Какво трябва да знаем за шумовите нива при които работи климатика?

Шумът отделян при работата на климатика в повечето случаи  няма отношение към това дали отоплява или охлажда добре, но определено е неприятно и създава известен дискомфорт.

Ако желаете по-тих климатик е желателно да се насочите към моделите на японските производители, MITSUBISHI например имат модел с минимално отделяне на шум в порядъка на  17dB. Повечето китайски марки вдигнаха стандарта и в началото -първите 3-4 години са тихи , но след това стават  по-шумни. Стандартно повечето японски предлагат климатици с отделяне на шум в порядъка 20-23 dB.

Шум може да се появи и в някои случаи по време на работа . През зимния сезон е възможна поява на шумпри много ниски температури, в следствие натрупване лед по дъното на външния модул. Това е неизбежно при по-дълги застудявания и  след извършване на орпеделени процедури по разтопяването му климатика започва да функционира нормално.

 

Термопомпи

Какво е термопомпа?

 Термопомпа в пълния си смисъл е всяка една система  която прехвърля топлинна енергия в посока противоположна на нормалната в природата . Термопомпата прехвърля топлинна енергия от точка с по-ниска температура  към точка с по-висока ( в природата стандартната посока е топлината да върви от по-топла зона към по студена). Този пренос на топлинна енергия се осъществява с вкарване на известно количество енергия (механична работа)  и се осъществява посредством компресора, а самият пренос на енергия се осъществява посредством работен флуид или по известен под наименованието фреон.

   Всички климатични системи, хладилници и подобни работещи на този принцип са термопомпи, но в практиката терминът термопомпа се използва за конкретен тип системи. Термопомпа се използва в практиката за всички системи  оползотворяващи топлинна енергия от земните недра  или от въздуха в околната среда и предаващи тази енергия към работен флуид- най често вода или  разтвор от вода и пропилен гликол. В последствие чрез изградена тръбна мрежа могат да бъдат отоплявани или охлаждани помещения , къщи, офиси , магазини и други. Термопомпата също така може да подсигури битова гореща вода (БГВ) .

   Основно термопомпите се делят на два основни типа:  термопомпа въздух-вода и  термопомпа вода-вода. Тедават възможност за отнемане на топлина по различни начини.

Термопомпите вода-вода са по-ефективни като цяло защото при тях падът на мощността е незначителен , особено през зимата. Системите вода-вода оползотворяват топлината от земните недра или чрез сондаж  , където темпетатурата на водата според сезона се колебае между 10 и 18 градуса или чрез серпентина, вкопана дълбоко в земята. Разликата на температурата в земните недра според сезона е изключително малка и това не влияе особено на тяхната работа. Всеки от тези начини има допълнителни опции, като изборът на  такава се прави според конкретния случай и предлагат още по-голяма гъвкавост.

Термопомпите въздух-вода са с по-голям пад на мощността през зимата особено и това донякъде е недостатък, но всъщност предлагат гъвкавост и могат да бъдат монтирани навсякъде, и не зависят от сондажи или пространства за полагане на серпентини. Отделно някои  производители предлагат решения  при които термопомпата запазва своята мощност до -15°C .

  

Защо да изберем термопомпа?

 Сравнявайки обикновен климатик , сплит или подобен с термопомпена инсталация непременно ще изникне този въпрос: Защо да се избере термопомпа за климатизация/ отоплени?

  Термопомпените системи като за начало предлагат гъвкавост при решенията за отопление и охлаждане. Термопомпата се предлага във варианти за високо температурно и нискотемпературно отопление. Също така има опция термопомпата да работи само в режим отопление или отопление и охлаждане.  

  Високотемпературните термопомпи - предлагат възможност основно два типа за отопление:

    Чрез радиатори, по този начин може да се радвате на несравним комфорт, а отсъствието на шумове при работата на вентилатор   внася допълнително спокойствие за по-чувствителните към шум. При решение за инсталация само с радиатори не е възможно охлаждането , но има възможност за добавяне на допълнителни устройства (вентилаторни конвектори) ако желаете и да се охлаждате.

   Друга възможност е  чрез подово-лъчисто  отопление, инсталират се тръбни серпентини и по този начин се осъществяваоще по-голям комфорт за обитателите. 

 Нискотемпературни термопомпи - това са най-често използваният тип системи, използват се основно за два типа клиамтизиране:

   Климатизиране чрез вентилаторни конвектори - вентилаторните конвектори имат няколко предимства пред останалите начина за отопление. Вентилаторните конвектори могат да работят и в режим охлаждане ефективно и по този начин да осигурят както отоплениет през зимата, така и охлаждането през лятото. Сравнително компактни те предлагат различни версии за монтаж. Вентилаторният конвектор може да постига и поддържа по-точно зададената темепратура и е предпочитан избор.

  Климатизиране чрез подово-лъчисто - подовото-лъчистото  е по-добро в сравнение относно комфорт спрямо вентилаторният конвектор, но охлаждането през лятото трудно би могло да се осигури. Съществува възможност за осъществяване на подово охлаждане обаче мощността която е необходима за да се охлади помещението трудно би могла да се постигне.

Термопомпите също така предлагат възможност за осигуряване на битова гореща вода, при това целогодишно. Такъв тип системи предлагат изключителна гъвкавост и дори по-високата себестойност като начална инвестиция , то в последствие тя ще се отплати.

 

Слънчеви колектори

Защо да си вземем слънчев колектор?

Централна климатизация

Какво е централна климатизация?

 Централната климатизация е съвкупнист от  мероприятия целящи поддържането на няколко параметъра на микроклимата, като се осъществява за голям брой помещения или цяла сграда. Централната климатизация може да бъде изпълнена от една или  няколко системи които да се грижат за осигуряването на желаната температура, относителна влажност и подаване на свеж въздух. Типа на системата, начина на климатизиране и организацията на климатизирането са свързани с редица замервания изчисления,  в този случай се изготвя проект при който се изчисляват и вземат в предвид всички особености и нужди. 

 На пазара се предлагат голям избор от различни системи за централна климатизация. Изборът и решението за прилагането на конкретен тип изцяло зависи от  нуждите  на обитателите и  възможностите за изпълнение в сградата. 

Централна климатизация се прилага най-вече за големи офисни, търговски , промишлени и други типове сгради, в това число и сгради със специфични изисквания. Такъв тип системи има изключително много предимства. Централната климатизация предлага в една сграда да се поддържат едновременно охладителен и отоплителен режим , с такъв тип системи е възможно поддържането на специфични изисквания за влажност, чистота на въздуха или други , този тип системи може да бъде монтиран далеч от самата сграда или на покрива , така че да  не се загрозяват фасадите, а отделно и да не се чува шум от работата и. Този тип системи пести ресурси и отделно от това  предлага възможност за централизирано управление и преразпределяне на мощностите и мониторинг на потреблението. Предлага гъвкавост и възможност за преразпределение на мощности.